امروز برابر است با :28 تیر 1403

طراحی و بهینه سازی ترانسفورماتور سوئیچینگ سطح توزیع

Title: طراحی و بهینه سازی ترانسفورماتور سوئیچینگ سطح توزیع
Authors: Saeed Afsharnia سعید افشارنیا Shahrokh Farhangi شاهرخ فرهنگی Hossein Iman Eeyni حسین ایمان عینی J-L. Schanen شانن
Organization: دانشگاه تهران Tehran University
Keywords: ترانسفورماتور سوئیچینگ کیفیت توان اصلاح کننده ضریب توان و مبدل فرکانسی

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Power Quality

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید