امروز برابر است با :24 خرداد 1403

طراحی و ارزیابی پایدارساز سیستم قدرت بروش تئوری فیدبك كمی با استفاده از كلید زنی دو كنترل كننده

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: آیدین سخاوتی- قاسم اهرابیان- قاسم علیزاده- سید حسین حسینی

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید