طراحی منحنی های كاركرد قابل پذیرش توان برای موتورهای تك فاز و سه فاز(CBEMA)


از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: حسین عسكریان ابیانه- كاظم مظلومی- مجید امیردهی


دیدگاهتان را بنویسید