امروز برابر است با :2 تیر 1403

طراحی كنترل كننده دیجیتال PID در فضای ضرایب كنترل كننده

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: سید محمد بزرگ- فرهاد كیانی

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید