امروز برابر است با :29 اردیبهشت 1403

طراحی سیستم کنترل نوین دی وی آر به منظور جبران سازی انواع کمبود ولتاژ درشبکه توزیع براساس روش پیش…

Title: طراحی سیستم کنترل نوین دی وی آر به منظور جبران سازی انواع کمبود ولتاژ درشبکه توزیع براساس روش پیش ازخطا
Authors: Saeed Afsharnia سعید افشارنیا Mostafa Jazayeri مصطفی جزایری Hamed Abdollahzadeh حامد عبدالله زاده Arash Ta’vighi آرش تعویقی
Organization: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات Sience & Research Department of Islamic Azad University
Keywords: کمبود ولتاژ Voltage Sag استراتژی جبران پیش ازخطا DVR الگوی حداقل مربعات Pre-Fault Compensation Strategy استخراج مولفه توالی مثبت Least Squares Estimation Positive Sequence Extraction

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Power Quality

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید