امروز برابر است با :30 خرداد 1403

طراحی دقیق آنتن پچ مستطیلی با استفاده از مدل شبكه چند پورتی

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: امیر حبیب زاده شریف – محمد سلیمانی

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید