امروز برابر است با :24 خرداد 1403

طراحی تراشه یك Range-Finder با استفاده از روش Line-Stripe درتكنولوژی CMOS

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: علیرضا صابركار-شهریار برادران شكوهی-علی صدر

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید