امروز برابر است با :30 اردیبهشت 1403

طراحی بهینه سازی و ساخت مبدل موجبر به میكرواستریپ برای 28GHZ استفاده در یك تقویت كننده كم نویز

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: مهدی قنادی- علی بنایی

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید