امروز برابر است با :1 تیر 1403

طراحی بهينه شبکه های توزيع با استفاده از الگوريتم ژنتيک

از مجموعه مقالات برگزيده دهمین كنفرانس سراسري شبكه هاي توزيع برق – تبریز 1384 – بخش خازن گذاری و تحليل شبکه های توزيع

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید