امروز برابر است با :2 مرداد 1403

طراحی اولیه دستگاه تست عملکرد شیرهای کنترلی فشار بالای نیروگاهی

Title: طراحی اولیه دستگاه تست عملکرد شیرهای کنترلی فشار بالای نیروگاهی
Authors: Ramin Haghighi Khoshkhoo رامین حقیقی خوشخو Fatemeh Ra’nayeh Akhavan فاطمه رعنای اخوان
Organization: دانشگاه صنعت آب و برق -شهید عباسپور Water & Power Industrial Institute
Keywords: شیر کنترل تست عملکرد دستگاه آزمایش

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Electric Power Generation

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید