طراحی الکترومغناطیسی یک نمونه میکروژنراتور روتور گرد 75 کیلوواتی وتحلیل آن درمحیط اجزاء محدود


Title: طراحی الکترومغناطیسی یک نمونه میکروژنراتور روتور گرد 75 کیلوواتی وتحلیل آن درمحیط اجزاء محدود
Authors: Sohrab Amini Valashani سهراب امینی ولاشانی Amir Pouya Khoonsariyan امیرپویا خونساریان
Organization: پژوهشگاه نیرو Niroo Research institue
Keywords: میکروتوربین Micro-Turbine میکروژنراتور Micro-Generator ماشین مغناطیس دائم Permanent Magnet Machine طراحی الکترومغناطیسی Electromagnetic Design تحلیل اجزای محدود Finite Element Analysis

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Electric Machines


دیدگاهتان را بنویسید