طراحي کنترل کننده هاي فازي PDC براي سيستم پاندول معکوس و


طراحي کنترل کننده هاي فازي PDC براي سيستم پاندول معکوس و آناليز پايداري
از مجموعه مقالات برگزیده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران – کرمان – شهریور 1384

Papers of 8th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2005 – Kerman
محقق: آزاده معين


دیدگاهتان را بنویسید