امروز برابر است با :1 خرداد 1403

طراحي کنترل کننده مد لغزشي براي پاندول معکوس

طراحي کنترل کننده مد لغزشي براي پاندول معکوس
از مجموعه مقالات پوستري برگزیده شده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران – کرمان – شهریور 1384

Papers of 8th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2005 – Kerman
محقق: شيباني

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید