امروز برابر است با :7 خرداد 1403

طراحي کنترل کننده براي سيستم غيرخطي آهنرباي الکتريکي

طراحي کنترل کننده براي سيستم غيرخطي آهنرباي الکتريکي با تلفيق دو روش خطي سازي فيدبک و کنترل لغزشي
از مجموعه مقالات برگزیده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران – کرمان – شهریور 1384

Papers of 8th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2005 – Kerman
محقق: آزاده معين

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید