امروز برابر است با :30 تیر 1403

طراحي پروتکل احراز هويت بر مبناي لگاريتم گسسته

طراحي پروتکل احراز هويت بر مبناي لگاريتم گسسته
از مجموعه مقالات برگزیده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران – کرمان – شهریور 1384

Papers of 8th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2005 – Kerman
محقق: محمد باقري

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید