امروز برابر است با :11 فروردین 1402

طراحي يك دوربين موج ميليمتري پسيو درباندفركانسي(دبليو)

طراحي يك دوربين موج ميليمتري پسيو درباندفركانسي(دبليو)
از مجموعه مقالات برگزیده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران – کرمان – شهریور 1384

Papers of 8th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2005 – Kerman
محقق: سيدطه سيدصدر

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید