امروز برابر است با :31 اردیبهشت 1403

طراحي و پياده سازي نرم افزار پردازش تصوير شي گر

طراحي و پياده سازي نرم افزار پردازش تصوير شي گر
از مجموعه مقالات برگزیده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران – کرمان – شهریور 1384

Papers of 8th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2005 – Kerman
محقق: هادي هادي زاده

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید