امروز برابر است با :8 آذر 1402

طراحي و شبيه سازي و ساختار درايو موتورالقايي تکفاز

طراحيوشبيه سازيوساختار درايو موتورالقايي تکفاز
از مجموعه مقالات برگزیده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران – کرمان – شهریور 1384

Papers of 8th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2005 – Kerman
محقق: حسين احمدي

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید