امروز برابر است با :1 خرداد 1403

طراحي و شبيه سازي مالتي پلكسر و دي مالتي پلكسر نوري دو كاناله به دو روش : تزويج کننده جهت دار متقارن

چكيده- در اين مقاله با بكارگيري روش تحليلي ضريب شكست مؤثر ، مالتي پلكسر و دي مالتي پلكسر نوري دو كاناله براي دو طول موج 1.3 µm و 1.55 µm به دو دوش : استفاده از تزويج كننده جهت دار متقارن و تداخل كننده ماخ زندر نامتقارن ، جهت استفاده در لينك هاي نوري WDM‌ طراحي و شبيه سازي شده است. به منظور طراحي موجبر تك مد از پارامترهاي مربوط به نفوذ تيتانيم در بستر ليتيم نايوبيت (LiNbO3) استفاده شده است.

كلمات كليدي-مالتي پلكسر نوري، دي مالتي پلكسر نوري، WDM ، تزويج كننده جهت دار متقارن، تداخل كننده ماخ زندر نا متقارن.

ع. امامي ، ع. پوراسلامي ، ع. ظريفكار ، ح. ر. اخوان و م.ك . مروج فرشي،
يازدهمين كنفرانس مهندسي برق ايران (ICEE2003)، دانشگاه شيراز، شيراز، ارديبهشت 1382.

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید