امروز برابر است با :30 شهریور 1402

طراحي و ساخت سينتي سايزرGHZ 1/9-1/7GHZ با فواصل 100KHZ

طراحي و ساخت سينتي سايزرGHZ 1/9-1/7GHZ با فواصل 100KHZ
از مجموعه مقالات برگزیده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران – کرمان – شهریور 1384

Papers of 8th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2005 – Kerman
محقق: مرتضي قمشي بزرگ

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید