طراحي و ساخت روبات پردازش تصوير


طراحي و ساخت روبات پردازش تصوير
از مجموعه مقالات برگزیده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران – کرمان – شهریور 1384

Papers of 8th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2005 – Kerman
محقق: امين جوادي نسب


دیدگاهتان را بنویسید