امروز برابر است با :3 خرداد 1403

طراحي و ساخت روبات پردازش تصوير

طراحي و ساخت روبات پردازش تصوير
از مجموعه مقالات برگزیده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران – کرمان – شهریور 1384

Papers of 8th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2005 – Kerman
محقق: امين جوادي نسب

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید