امروز برابر است با :12 مهر 1402

طراحي و ساخت دستگاه تست آگزيلياري كنتاكت

طراحي و ساخت دستگاه تست آگزيلياري كنتاكت
از مجموعه مقالات برگزیده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران – کرمان – شهریور 1384

Papers of 8th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2005 – Kerman
محقق: عباس لطفي

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید