امروز برابر است با :2 اردیبهشت 1403

طراحي و ساخت حسگر الكترو اپتيكي ترانسفورماتور ولتاژ نوري با چينش و ساختار جديد

چکيده-در اين مقاله به اختصار مزايا و برتريهاي روش اپتيكي در اندازه‌گيري پارامترهاي موردنياز صنعت برق اشاره شده و روشهاي متداول و معمول در بكارگيري بلورهاي الكترواپتيك در ترانسفورماتورهاي نوري ولتاژ توضيح داده مي‌شود.
سپس روشي جديد، ساده و كارآمد در ساخت و بكارگيري يك بلور الكترواپتيك بعنوان حسگر ولتاژ فشار قوي ارائه شده و نحوه عملكرد اين حسگر كه از نوع تداخل سنجهاي ماخ-زندر ايت توضيح داده مي‌شود. در ادامه نتايج مربوط به آزمايشهاي انجام گرفته برروي اين حسگر كه نمايانگر كارايي آن در بكارگيري در تجهيزات ابزار دقيق پستهاي فشارقوي است، شرح داده مي‌شود.

كلمات كليدي-ترانسفورماتور ولتاژ نوري، تداخل ماخ-زندر، ليتيوم نايوبيت، اثر پاكل و ولتاژ فشار قوي

م. مظفري, س. م. فيروزآبادي و ا. گودرزي,
مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, زنجان, ارديبهشت 1384.

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید