امروز برابر است با :24 خرداد 1403

طراحي و ساختدستگاه ثبات سرعت

طراحي و ساختدستگاه ثبات سرعت
از مجموعه مقالات پوستري برگزیده شده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران – کرمان – شهریور 1384

Papers of 8th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2005 – Kerman
محقق: وحيد دانشور

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید