طراحي وساخت مگنتايزر تخليه خازني و ارايه الگوريتم طراح


طراحي وساخت مگنتايزر تخليه خازني و ارايه الگوريتم طراحي بهينه فيكسچر شارژ
از مجموعه مقالات برگزیده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران – کرمان – شهریور 1384

Papers of 8th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2005 – Kerman
محقق: حسين احمدي


دیدگاهتان را بنویسید