امروز برابر است با :3 تیر 1403

طراحي وساخت موتور پله اي باقابليت حركت دوبعدي

طراحي وساخت موتور پله اي باقابليت حركت دوبعدي
از مجموعه مقالات پوستري برگزیده شده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران – کرمان – شهریور 1384

Papers of 8th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2005 – Kerman
محقق: سيروس ميسمي جديد بناب

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید