طراحي وساخت موتور پله اي باقابليت حركت دوبعدي


طراحي وساخت موتور پله اي باقابليت حركت دوبعدي
از مجموعه مقالات پوستري برگزیده شده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران – کرمان – شهریور 1384

Papers of 8th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2005 – Kerman
محقق: سيروس ميسمي جديد بناب


دیدگاهتان را بنویسید