امروز برابر است با :24 فروردین 1403

طراحي كنترل كننده لغزشي براي موتور پله اي مغناطيس دايم

طراحي كنترل كننده لغزشي براي موتور پله اي مغناطيس دايم
از مجموعه مقالات برگزیده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران – کرمان – شهریور 1384

Papers of 8th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2005 – Kerman
محقق: حامد خدادادي

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید