امروز برابر است با :5 اسفند 1402

طراحي بهينه ترانسفورمر توزيع با استفاده از روش الگوريتم ژنتيك

از مجموعه مقالات برگزيده هفتمین كنفرانس سراسري شبكه هاي توزيع برق – تهران 1381

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید