طراحي بهينه ترانسفورمر توزيع با استفاده از روش الگوريتم ژنتيك


از مجموعه مقالات برگزيده هفتمین كنفرانس سراسري شبكه هاي توزيع برق – تهران 1381


دیدگاهتان را بنویسید