امروز برابر است با :13 اسفند 1402

طراحي بهينه اسنابرهاي GCSC

طراحي بهينه اسنابرهاي GCSC
از مجموعه مقالات برگزیده شده در نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران-دانشگاه تهران – شهریور 1385

Papers of 9th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2006 – Tehran

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید