امروز برابر است با :1 تیر 1403

طبقه بندی اختلالات قلبی با استفاده از تبدیل WAVELET و سبكه عصبی ART2 سریع

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: جمال اسماعیل پور – جلیل سیفعلی هرسینی – ستار میزاكوچكی – حمید ضابط

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید