امروز برابر است با :24 خرداد 1403

صاعقه و حفاظت از آن

ابتدا چگونگی بروز این پدیده شرح داده شده و راه های حفاظت از آن را ذکر می شود . در مقالات بعدی نیز انواع سیستم ارتینگ و صاعقه گیرها و surge protection توضیح داده می شود.

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید