شیوه ای جدید در پنهان نگاری اطلاعات در تصاویر JPEG


از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: احمد رضا نقش نیلچی – اعظم ناد علیان – سید محمود مدرس هاشمی


دیدگاهتان را بنویسید