امروز برابر است با :28 تیر 1403

شناسایی پارامترهای مدل مشروح آر ال سی ام ترانسفورماتور بااستفاده از تئوری آشوب

Title: شناسایی پارامترهای مدل مشروح آر ال سی ام ترانسفورماتور بااستفاده از تئوری آشوب
Authors: Ebrahim Rahim pour ابراهیم رحیم پور Vahid Rashtchi وحید رشتچی Hadi Fotoh Abadi هادی فتوح آبادی
Organization: دانشگاه زنجان Zanjan University
Keywords: ترانسفورماتور Transformer مدل مشروح Detailed Model تئوری آشوب Chaos Theory تخمین پارامتر Parameter determination

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Transformers

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید