امروز برابر است با :24 خرداد 1403

شناسايي لبه هاي يك تصوير با استفاده از شبكه عصبي

تشخيص و شناسايي لبه هاي يك تصوير با استفاده از شبكه عصبي و براساس ضرايب گيبر
از مجموعه مقالات پوستري برگزیده شده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران – کرمان – شهریور 1384

Papers of 8th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2005 – Kerman
محقق: علي مباركي

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید