امروز برابر است با :25 خرداد 1403

شناتسایی بر – خط دینامیك عضله- مفصل زانوی فرد فلج در شرایط غیر ایزومتریك در تحریك های طولانی مدت

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: حمید رضا كبروی – عباس عرفانیان امیدوار

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید