امروز برابر است با :1 خرداد 1403

شبیه سازی PIN دیود به كمك نرم افزار PSPICE

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: مسعود جباری- محمود آل شمس- وحید احمدی- علی رضا دهقانی

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید