امروز برابر است با :28 تیر 1403

شبیه سازی و مقایسه توزیع اولیه ولتاژضربه بین سیم پیچی بشقابی ساده – سیم پیچی بشقابی تمام شیلد و سیم

Title: شبیه سازی و مقایسه توزیع اولیه ولتاژضربه بین سیم پیچی بشقابی ساده – سیم پیچی بشقابی تمام شیلد و سیم پیچی درهم درترانسفورماتورهای قدرت
Authors: Mehdi Vakilian مهدی وکیلیان Arsalan Hekmati ارسلان حکمتی Mehdi Bagheri مهدی باقری
Organization: موسسه تحقیقات ترانسفورماتور ایران- تهران Iran Transformers Research Institute
Keywords: سیم پیچ Disc Winding ترانسفورماتور Electrostatic Shield موج صاعقه Impulse Voltage Distribution ولتاژ ضربه Interleaved Winding توزیه ولتاژ Lightning

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Transformers

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید