امروز برابر است با :25 خرداد 1403

شبیه سازی وبررسی عملکرد سیستم خنک کن هوای ورودی توربین های گازی نیروگاه سیکل ترکیبی یزد

Title: شبیه سازی وبررسی عملکرد سیستم خنک کن هوای ورودی توربین های گازی نیروگاه سیکل ترکیبی یزد
Authors: Masoud Soltani Hosseini مسعود سلطانی حسینی Hesam Taherian حسام طاهریان Seyyed Mohammad Tabatabaee سید محمد طباطبایی
Organization: پژوهشگاه نیرو Niroo Research institue
Keywords: توربین گاز خنک کاری هوای ورودی سیستم مه ساز فاز گسسته تبخیر قطرات

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Electric Power Generation

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید