امروز برابر است با :3 مرداد 1403

شبیه سازی اضافه ولتاژ ناشی ازقوس بازگشتی بامدلهای گوناگون برق گیر اکسیدروی

Title: شبیه سازی اضافه ولتاژ ناشی ازقوس بازگشتی بامدلهای گوناگون برق گیر اکسیدروی
Authors: Ahmad Gholami احمد غلامی Ali Reza Etezad علیرضا اعتضاد Mohammad Mehdi Meraat محمدمهدی مرآت Mohammad Reza Dolatian محمدرضا دولتیان Hossein Golmohammadi حسین گل محمدی
Organization: شرکت مشانیر
Keywords: برق گیر اکسید روی قوس بازگشتی ولتاژ تخلیه برق گیر

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: High Voltage Substations

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید