امروز برابر است با :24 خرداد 1403

شبکه های بهم پیوسته نتیجه آزاد سازی برق

Title: شبکه های بهم پیوسته نتیجه آزاد سازی برق
Authors: Siamak Ghahremani سیامک قهرمانی
Organization: شرکت متن- مرکز توسعه فن آوری نیرو Matn Company-Niroo Technology Development Center
Keywords: شبكه های بهم پیوسته تجدید ساختار حامل عمومی دسترسی آزاد تبادلات برق

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Socio-Economic Studies

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید