امروز برابر است با :1 تیر 1403

شبيه سازي کنترل دور موتور القايي توسط منطق فازي

شبيه سازي کنترل دور موتور القايي توسط منطق فازي
از مجموعه مقالات برگزیده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران – کرمان – شهریور 1384

Papers of 8th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2005 – Kerman
محقق: محمد رضا شانكيان

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید