شبيه سازي سيستم کنترل برداري غير مستقيم وبررسي تاثير


شبيه سازي سيستم کنترل برداري غير مستقيم وبررسي تاثير……
از مجموعه مقالات برگزیده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران – کرمان – شهریور 1384

Papers of 8th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2005 – Kerman
محقق: عباس شيري


دیدگاهتان را بنویسید