امروز برابر است با :29 خرداد 1403

شبيه سازي سيستم کنترل برداري غير مستقيم وبررسي تاثير

شبيه سازي سيستم کنترل برداري غير مستقيم وبررسي تاثير……
از مجموعه مقالات برگزیده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران – کرمان – شهریور 1384

Papers of 8th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2005 – Kerman
محقق: عباس شيري

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید