امروز برابر است با :28 تیر 1403

شبيه سازي توريهاي براگ فيبري انعكاسي و طراحي فيلترهاي باند باريك نانومتري با آنها

چکيده- توري هاي براگ فيبري 1(FBG) از جمله اساسي ترين قطعات نوري در سيستم هاي مالتي پلکس تسهيم طول موج 3 DWDM , 2 WDM هستند که در طول فيبر نوري ساخته مي شوند. ساختار پريوديک تغييرات ضريب شکست FBG، تزويج بين مدي را در طول فيبر بهمراه دارد و محدوده اي از طيف نور عبوري با توجه به ساختار آنها تحت تاثير قرار گرفته و امکان جداسازي آنها وجود خواهد داشت. در اين مقاله از روش ماتريس انتقال در شبيه سازي انواع FBG هاي انعکاسي استفاده شده و در ادامه طراحي فيلترهاي باند باريک ( نانومتري ) FBG ارائه مي شود.

کلمات کليدي- توري براگ فيبري ( (FBG ، WDM،DWDM، سيستم مالتي پلکس تسهيم طول موج، فيلتر نوري.

ح. دانافر، ن. گرانپايه،
يازدهمين كنفرانس مهندسي برق ايران (ICEE2003)، دانشگاه شيراز، شيراز، ارديبهشت 1382.

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید