امروز برابر است با :6 اسفند 1402

شبيه سازي انتشار سوليتونها در فيبر نوري با استفاده از روش انتشار پرتو

ا. ح. طهرانچي، ن. گرانپايه،
نهمين كنفرانس مهندسي برق ايران(ICEE2001)، دانشگاه صنعت آب و برق، صص. (8-1) 44،1380.

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید