امروز برابر است با :31 شهریور 1402

شبيه سازي اثر غير خطي مدولاسيون خودفازي در انتشار تپهاي باريك نوري در ناحيه پاشندگي غيرعادي تار نور

ا. ح. طهرانچي، ن. گرانپايه،
مجموعه مقالات هشتمين كنفرانس فتونيك ايران، دانشگاه صنعتي مالك اشتر، صص. 43-40، 1380.

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید