امروز برابر است با :1 اسفند 1402

شبكه هاي عصبي تكاملي

از مجموعه مقالات برگزیده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران – کرمان – شهریور 1384

Papers of 8th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2005 – Kerman
نویسنده: سحر عرشي

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید