امروز برابر است با :25 خرداد 1403

سیستم هوشمند پاس دهی برای ربات های فوتبالیست

پیاده سازی سیستم هوشمند پاس دهی برای ربات های فوتبالیست توسط منطق فازی
از مجموعه مقالات برگزیده شده در نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران-دانشگاه تهران – شهریور 1385

Papers of 9th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2006 – Tehran

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید