سیستم هوشمند پاس دهی برای ربات های فوتبالیست


پیاده سازی سیستم هوشمند پاس دهی برای ربات های فوتبالیست توسط منطق فازی
از مجموعه مقالات برگزیده شده در نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران-دانشگاه تهران – شهریور 1385

Papers of 9th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2006 – Tehran


دیدگاهتان را بنویسید