سيستم هاي چند پردازنده


از مجموعه مقالات پوستری برگزیده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران – کرمان – شهریور 1384

Papers of 8th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2005 – Kerman
نویسنده: عليرضا صديقيان


دیدگاهتان را بنویسید