سيستم هاى پردازش تصوير سه بعدى به روش Triangulation


سيستم هاى پردازش تصوير سه بعدى به روش Triangulation وبررسی روش های موفق موجود
از مجموعه مقالات برگزیده شده در نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران-دانشگاه تهران – شهریور 1385

Papers of 9th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2006 – Tehran


دیدگاهتان را بنویسید