سيستم آنتن هوشمند


سيستم آنتن هوشمند
از مجموعه مقالات برگزیده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران – کرمان – شهریور 1384

Papers of 8th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2005 – Kerman
محقق: فرزاد حسين پناهي


دیدگاهتان را بنویسید